01 Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 23. sjednice