01 Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 27. sjednice