01 Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 28. sjednice