01 Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 30. sjednice