01 Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 31. sjednice