02-1 Godišnji Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Pale za period 01.01.2022. -31.12.2022^