03 Odluka o NAKNADAMA VIJEĆNICIMA I SEKRETARU OPĆINSKOG VIJEĆA PALE