04 Zaključak o usvajanju Izvještaj o radu načelnika i službi općine Pale za 2022. godinu