06-1 Izvještaj o radu JP Kulturno informativni centar „Prača“ za 2022. godinu