06 Program rada Općinskog vijeća Pale za 2023. godinu