06 Zaključak o usvajanju izvještaja JKP Prača za 2021 i plan aktivnosti za 2022