07 Zaključak o oslobađanju plaćanja Zakupnine TR Sumeja