09 Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu JP KIC Prača za 2021. godinu