10 Zaključak o primanju k znanju Informacija o planiranim, započetim i okončanim kapitalnim projektima