15-1 Informacija o radu PS Prača za period 01.01. do 31.12.2023. godine_compressed