Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Službe za gedete, imovinsko pravne poslove…