ZAKLJUCAK o usvajanju ZAPISNIKA sa XIII SJEDNICE OV