JU Dom Zdravlja Prača

 

1. Osnivanje i rad

JU Dom zdravlja Prača osnovan je na osnovu Odluke općinskog vijeća Pale Prača br.02-2242/98 od 03.12.1998.god.u skladu sa članom 35 Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije (Sl.novine FBIH br.29/97) .JU Dom zdravlja Prača je izvršio registraciju kod Kantonalnog suda Goražde i upisan je pod registarskim brojem 2-206 dana 06.01.1999.godine br.Rješenja o registraciji UF/II-3/99 od 06.01.1999.godine.

2. Djelatnost

Djelatnost JU Dom zdravlja Prača utvrđena je članom 7.Statuta JU Dom zdravlja Prača. Djelatnost ustanove je:

 • primarna zdravstvena zaštita kroz organizovanje opće službe
 • zaštita školske omladine i djece
 • zubozdravstvena djelatnost
 • djelatnost ranog otkrivanja i liječenja plućnih bolesti i tuberkuloze sa pripadajućom        dijagnostikom
 • djelatnost ginekološkog dispanzera, te savjetovalište za žene i trudnice
 • dispanzerska djelatnost za hronična nezarazna oboljenja
 • organizacija i pružanje hitne medicinske pomoći
 • laboratorijska i Rtg dijagnostika
 • djelatnost kućnog liječenja polivalentne patronažne službe
 • administrativno – tehnička djelatnost
 • higijensko – epidemiološka djelatnost

Dom zdravlja trenutno pruža zdravstvene usluge opće medicine,stomatologije, laboratorije,internistićke usluge, kućne posjete po potrebi i vakcinaciju djece,a zbog nedostatska finansiskih sredstava ostale usluge se ne pružaju.

3. Ljudski resursi Doma zdravlja Prača

Dom zdravlja Prača trenutno ima 11 stalno zaposlenih radnika i to dva doktora medicine, jednog doktora stomatologije koji obavlja i poslove direktora, pet medicinskih tehničara srednje stručne spreme, jedan administrativni radnik,vozač i spremačica
Dom zdravlja Prača angažuje jednog specijalistu interne medicine dva puta mjesečno.

4. Stanje u oblasti prostora i opreme za pružanje zdravstvenih usluga

Dom zdravlja Prača raspolaže sa zgradom u Prači u kojoj se nalazi ambulanta porodične medicine, laboratorija i stomatološka ordinacija i administrativne prostorije i to se sve nalazi na jednom spratu.Na drugom spratu iste zgrade nalaze se prostorije koje se planiraju adaptirati u poslovne prostorije t.j.ordinacije, ukoliko bude sredstava. Ukupna površina 300 m².
Pored pomunute zgrade postoji i pomoćni objekat površine 50m² u kojem su smješteni vešeraj  i kotlovnica. Ovi objekti su izgrađeni 1970.god. a obnovljeni 1997.godine. U mjesnoj zajednici Hrenovica nalazi se poslovni prostor površine 70m² vlasništvo općine Pale Prača i ono je dodjeljeno Domu zdravlja Prača na korištenje. Ovaj prostor je adaptiran i rekonstruisan i opremljen u ambulantu porodične medicine.

JU Dom zdravlja Prača posjeduje dvoje kola hitne pomoći.

Direktor Doma zdravlja je DR. MEDO ŽIGOVIĆ doktor stomatologije

KONTAKT INFORMACIJE

TEL/FAX:    387 38 799 020    MOB. 387 61 202 753
387 38 799 336    Ambulanta Hrenovica

Email: judzpraca@bih.net.ba

Share