POZIV ZA XXXVIII(TRIDESET OSMU) SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PALE

Za dan 29.11.2023. godine ( SRIJEDA) sa početkom u 15:00 sati.

D N E V N I      R E D

 1. Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 36. i 37. sjednice Općinskog vijeća
 • Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Pale za period januar-septembar 2023. godine
 • Odluka o utvrđivanju prosječne cijene 1 m2 izgrađenog stambenog prostora za 2024. godinu, na području Općine Pale
 • Odluka o utvrđivanju naknade za dodijeljeno građevinsko i ostalo zemljište društvene svojine, naknade za korištenje ostalog građevinskog zemljišta i naknade za korištenje izgrađenog ostalog građevinskog zemljišta (rente) na kojem postoji pravo svojine, za 2024. godinu
 • Odluka o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade za 2024. godinu
 • Odluka o subvencioniranju dijela troškova za registraciju obrta u 2024. godini
 • Rješenje o formiranju Komisije za izlaganje na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja za K.O. Prača Gornja
 • Zaključak o isplati jednokratnih novčanih naknada za djecu rođenu u 2024. godini
 1. Nacrt Budžeta Općine Pale za 2024. godinu
 1. Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta Općine Pale za 2024. godinu
 1. Nacrt Budžetskog kalendara Općine Pale za 2024. godinu
 1. Program rada Općinskog vijeća Pale za 2024. godinu,
 1. Informacija o ostvarivanju prava demobilisanih boraca, po osnovu Zakona o demobilisanim borcima
 1. Informacija Organizacijskog odbora o obilježavanju Dana Općine Pale i Dana oslobođenja mjesne zajednice Hrenovica
 1. Prijedlozi, sugestije, vijećnička pitanja, inicijative i odgovori.

PREDSJEDAVAJUĆI

Mr.sc. Senad Mutapčić, dipl. ing. maš.

Sjednica Općinskog vijeća će se održati u maloj sali za sastanke (zgrada Općine Pale FBiH, Himze Sablje br.33).

NAPOMENA: Na osnovu člana. 7, stav 1 alineja b), Poslovnika Općinskog vijeća (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 5/22) svaki vijećnik može podnijeti nacrte i prijedloge propisa i akata iz nadležnosti Općinskog vijeća.  Prijedloge akata za predloženi dnevni red možete dostaviti najkasnije jedan (1) dan prije održavanja zakazane sjednice kako bi isti mogli biti proslijeđeni na dalje razmatranje.