34. sjednica OV Pale pomjerena za 28.07.2023. godine

Datum: 28.07.2023. godine – Četvrtak

Vrijeme: 15:00 h

Mjesto: zgrada Općine Pale FBiH, Himze Sablje br.33

Dnevni red:

 1. Prijedlog Zaključka o usvajanju Zapisnika sa 33. sjednice Općinskog vijeća
 2. Prijedlog Odluke o upisu ograničenja vlasništva
 3. Informacija o radu JU Dom zdravlja Prača  za period januar-juni 2023. godine
 4. Informacija o radu  JP Kulturno informativni centar Prača za period januar-juni 2023. godine
 5. Informacija o radu  JKP “Prača” za period januar-juni 2023. godine
 6. Prijedlog o razrješenju Upravnog odbora JKP Prača
 7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog odbora JKP Prača
 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Organizacionog odbora povodom 21. avgusta – Dana pogibije Rasima Prljače
 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Organizacionog odbora povodom 22. avgusta – Dana pogibije Kemala „Keme“ Hrve
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Organizacionog odbora povodom 27. septembra – Dana Općine Pale i oslobođenja mjesne zajednice Hrenovica
 11. Program utroška sredstava iz budžeta Općine Pale za ekonomsku podršku ranjivim grupama na tržištu rada za 2023./2024. godinu
 12. Informacija o radu Općinske služba za privredu, budžet, finansije, boračko- invalidsku i socijalnu zaštitu,  opću  upravu i matičnu evidenciju za period januar-juni 2023. godine
 13. Informacija o broju i strukturi nezaposlenih u 2023. godini na području Općine Pale
 14. Informacija o ostvarenim finansijskim efektima po dodijeljenim koncesijama na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa posebnim osvrtom na Općinu Pale za 2022. godinu
 15. Informacija o radu Općinske služba za  geodetske, imovinsko-pravne poslove, katastar nekretnina,   prostorno uređenje i komunalnu djelatnost za period januar-juni 2023. godine
 16. Prijedlozi, sugestije, vijećnička pitanja, inicijative i odgovori.

PREDSJEDAVAJUĆI

Mr.sc. Senad Mutapčić, dipl. ing. maš.

NAPOMENA: Na osnovu člana. 7, stav 1 alineja b), Poslovnika Općinskog vijeća (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 5/22) svaki vijećnik može podnijeti nacrte i prijedloge propisa i akata iz nadležnosti Općinskog vijeća.  Prijedloge akata za predloženi dnevni red možete dostaviti najkasnije jedan (1) dan prije održavanja zakazane sjednice kako bi isti mogli biti proslijeđeni na dalje razmatranje.

Nemojte propustiti