36. SJEDNICA OV PALE

Dragi građani Općine Pale,

Obavještavamo vas o dnevnom redu nadolazeće sjednice Općinskog vijeća, koja će se održati u maloj sali za sastanke u zgradi Općine Pale FBiH, na adresi Himze Sablje br. 33. Sjednica će se održati 24.10.2023. godine s početkom u 10:00 sati.

D N E V N I      R E D

  1. Prijedlog Zaključka o usvajanju Zapisnika sa 35. sjednice Općinskog vijeća
  2. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava po projektu “Poboljšanje socio-ekonomske održivosti lokalnog stanovništva“
  3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke obrazovanju Komisije za odnose sa vjerskim zajednicama
  4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke obrazovanju Komisije za odlikovanja i priznanja
  5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Nacrta Programa rada Općinskog vijeća Pale za 2024. godinu
  6. Informacija o planiranim, započetim i realizovanim kapitalnim projektima Općine Pale za 2023. godinu,
  7. Prijedlozi, sugestije, vijećnička pitanja, inicijative i odgovori.

PREDSJEDAVAJUĆI

Mr.sc. Senad Mutapčić, dipl. ing. maš.

Sjednica Općinskog vijeća će se održati u maloj sali za sastanke (zgrada Općine Pale FBiH, Himze Sablje br.33).

NAPOMENA: Na osnovu člana. 7, stav 1 alineja b), Poslovnika Općinskog vijeća (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 5/22) svaki vijećnik može podnijeti nacrte i prijedloge propisa i akata iz nadležnosti Općinskog vijeća.  Prijedloge akata za predloženi dnevni red možete dostaviti najkasnije jedan (1) dan prije održavanja zakazane sjednice kako bi isti mogli biti proslijeđeni na dalje razmatranje.

Powered By EmbedPress