Obavijest o Zakazanom Terminu Sjednice Kolegija za 13.10.2023. godine

Mjesto: mala sala za sastanke (zgrada Općine Pale FBiH, Himze Sablje br.33)

Datum: 13.10.2023. godine

Vrijeme: 10:00h

D N E V N I      R E D

  1. Utvrđivanje prijedloga dnevnog reda i termina održavanje 36. redovne sjednice Općinskog vijeća Pale,
  2. Inicijativa za otvaranje Apoteke,
  3. Prijedlozi, sugestije, vijećnička pitanja, inicijative i odgovori.

Raspoloživi materijali do dana slanja poziva su:

  1. Prijedlog Zaključka o usvajanju Zapisnika sa 35. sjednice Općinskog vijeća
  2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke obrazovanju Komisije za odnose sa vjerskim zajednicama
  3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke obrazovanju Komisije za odlikovanja i priznanja

Materijali koji imaju rok dostave do 15.09.2023. godine su:

  1. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava po projektu “Poboljšanje socio-ekonomske održivosti lokalnog stanovništva“
  2. Informacija Organizacionog odbora povodom 27. Septembra, Dana Općine Pale i Dana oslobođenja mjesne zajednice Hrenovica,
  3. Informacije o realizaciji kapitalnih projekata Općine Pale za 2023. godinu,

Moguće je da do sjednice Kolegija pristignu i dodatni materijali koji nisu navedeni ovim pozivom i nisu dio prijedloga dnevnog reda.

NAPOMENA: Na osnovu člana. 7, stav 1 alineja b), Poslovnika Općinskog vijeća (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 5/22) svaki vijećnik može podnijeti nacrte i prijedloge propisa i akata iz nadležnosti Općinskog vijeća.