VIJEĆE OPĆINE PALE FBIH USVOJILO ELABORAT O PROCJENJENOJ ŠTETI OD OBILNIH PADAVINA KOJE SU ZAHVATILE U AVGUSTU OPĆINU PALE FBIH

Vijeće Općine Pale FBiH danas održalo 35. redovnu sjednicu na kojoj je između ostalog usvojen Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Pale FBiH za period januar – juni 2023.god.

Predsjednik komisije za Budžet Općine Pale Drugovac Nedžad pohvalio je Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Pale FBiH za period januar – juni 2023.god. istakavši da je urađen opširno i detaljno. Sve je jasno prikazano. Iz priloženog se vidi da stanje nije sjajno, te je upućena sugestija općinskom načelniku da pokuša iznaći sredstva kako bi se izmirila dugovanja za doprinose. Vijećnica Fatima Bujak koja je član komisije za Bužet pohvalila je rad općinskih službi koje su po ovom Izvjetaju radile duplo više u odnosu na prošlu godinu te da na mjesećnom nivou za normalno funkcionisanje Općine I izmirenje redovnih obaveza nedostaje negdje oko 20 000 KM.. Nakon kraće diskusije isti je jednoglasno usvojen.

U nastavku sjednice vijeće je razmatralo a potom i jednoglasno usvojilo Ealborat o procijenjenoj šteti od obilnih padavina koje su prouzrokovale bujične vode i poplave od 19.08.2023.god. do 28.08. 2023. god.

Informacija o realizaciji kapitalnih projekata Općine Pale za 2023.god. povućena je sa dnevnog reda obzirom da ista nije dostavljena.

Vijeće je danas jednoglasno imenovalo komsiju za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima za školsku/akademsku 2023/24. godinu.

Pred vijećem se danas našlo nekoliko Informacija Organizacionih odbora koje su primljene k znanju a to su:

• Informacija povodom Dana otpora MZ Hrenovica

• Informacija povodom Dana otpora MZ Prača

• Informacija povodom 21. avgusta Dana pogibije Rasima Prljače i

• Informacija povodom 22.avgusta dana pogibije Kemala Keme Hrve

U nastavku sjednice vijeće je k znanju primilo Informaciju o obilježavanju kulturno-sportske manifestacije Pračansko ljeto 2023. Predsjedavajući je ovom prilikom pohvalio rad organizacionog odbora koji je ozbiljno shvatio svoje zadatke te je sve proteklo u najboljem redu.

Vijeće je primilo k znanju Informaciju o radu JU OŠ Prača za 2022/23.god. kao i Informaciju JU Dom Zdravlja Prača vezano za inspekcijski nadzor. Dr Medo Žigović, direktor DZ Prača koji je prisustvovao današnjoj sjednici vijeća, upoznao je vijećnike sa trenutnom situacijom u vezi rješavanja ovog problema. Po riječima direktora Žigovića Dom zdravlja Prača je svakodnevno u kontaktu sa Ministarstvom zdravstva BPK Goražde I kako kaže blizu je rješenja ovog problema. Jedan od načina je otvaranje apotekarnih depoa..

Do kraja sjednice vijeće je usvojilo Zaključak o zaduženju općinskog načelnika da obavi razgovor sa Ministrom MUP-a BPK Goražde vezano za produženje registracije motornih vozila.

Također, vijeće je bilo jednoglasno kada je upitanju Zahtjev za oslobađanje plaćanja zakupnine poslovnog prostora restorana PITANI za naredna tri mjeseca.

Poslednja tačka dnevnog reda odnosila se na prijedloge, sugestije, viječnićka pitanja inicijative i odgovore.

Predsjedavajući je vijećnike upoznao sa dopisom direktora OŠ Prača za postavljanje ležećih policajaca oko škole.

Vijećnik Mirnes Ćutuk je tražio da nadležna služba za sledeću sjednicu dostavi ugovor u kojem se vidi obaveza Azila za pse prema Općini obzirom da je u proteklom periodu evidentiran napad pasa lutalica na stoku mještana. Sekratr vijeća Mujo Čamdžić odgovorio je vijećniku Ćutuku kako Općina nije potpisala nikakav ugovor sa vlasnikom I da je to u nadležnosti sarajevskog kantona.