Obilježen Dan Općine Pale i Dan oslobođenja mjesne zajednice Hrenovica

Danas, na današnji datum, Općina Pale i Hrenovica slave svoj poseban dan. Ovaj dan zauzima iznimno važno mjesto u historiji Općine Pale u Federaciji Bosne i Hercegovine. To je dan kada su hrabri pojedinci ujedinjeni hrabrošću i predanošću obranili Hrenovicu od neprijatelja te je oslobodili. U čast ovog značajnog događaja, cvijeće je položeno na Hair česmu Šehidima i na spomen obilježje komandantima ŠESTOG HRENOVAČKOG BATALJONA.

Svečana sjednica Općinskog vijeća Pale također je održana kako bi obilježila ovaj poseban dan. Sjednicu je otvorio predsjedavajući vijeća, Senad Mutapčić, koji je istaknuo hrabrost onih koji su se borili za slobodu i domovinu. Naglasio je da živimo u podijeljenom društvu te da je vrijeme da premostimo te podjele i udružimo se kako bismo stvorili bolju budućnost.

Načelnik Almin Ćutuk također se obratio prisutnima sličnim riječima. Izložio je probleme s kojima se svakodnevno suočavaju i najavio buduće projekte, ističući važnost ljudi koji su omogućili današnji dan.Tokom govora, spomenuta je i prirodna nesreća koja je pogodila Općinu Pale. Riječ je o značajnim financijskim izazovima koje Općina Pale ne može riješiti bez pomoći Bosanskog podrinjskog kantona Goražde i viših nivoa vlasti.

Gradonačelnik grada Goražde također se obratio, podržavajući riječi načelnika i ističući strateški značaj Općine Pale za kanton. Naglasio je potrebu zajedničkog rada na rješavanju problema te izrazio spremnost za suradnju. Važno je istaknuti da je gradonačelnik bio prvi koji je posjetio Općinu Pale nakon prirodne nesreće.

Završne riječi iznio je premijer Bosanskog podrinjskog kantona Goražde, Edin Ćulov. Slaže se s prethodnim govornicima i naglašava važnost njihovih riječi. Najavio je pomoć Općini Pale putem različitih projekata te naglasio strateški značaj Općine za kanton.

Na sjednici su prisustvovali i važni gosti, uključujući predsjedavajućeg gradskog vijeća grada Goražde, Bajru Obuću, načelnika Općine Foča, Muju Sofradžiju, delegata u Domu naroda, Aidu Obuću, direktora Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine, Hajrudina Ćutpriju, predsjednika privredne komore Bosanskog podrinjskog kantona Goražde, Dževada Terovića, predstavnike EUFOR-a, komandira PS Prača, Nusreta Sipovića, direktora DZ Prača, Medu Žigovića, te direktora JKP Prača, Amera Žigu, sekretar gradskog vijeća grada Goražde Delila Klovo-Kajić.