8000,00 KM za nabavku vatrogasne opreme

Općina Pale će uspješno realizovati projekat nabavke vatrogasne opreme u vrijednosti od 8000,00 KM u saradnji sa Općinskim vijećem Općine Centar Sarajevo i Općinom Centar Sarajevo zahvaljujući inicijativi i posjeti delegacije koju su činili predsjedavajući Općinskog vijeća Sead Đozo, predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović, vijećnici Dženan Muminović i prof.dr. Velija Katica.

Želimo se ovim putem zahvaliti Općinskim vijećem Općine Centar Sarajevo na inicijativi i podršci koju su pružili projektu nabavke vatrogasne opreme i Općini Centar Sarajevo koja je izdvojila finansijska sredstva u iznos od 8000,00 KM za ovaj projekat. Realizacijom ovog projekta znatno će se poboljšati sposobnosti naše vatrogasne jedinice da adekvatno i brzo odgovori u slučaju požara ili drugih hitnih situacija.
Još jednom se zahvaljujem na Vašoj podršci i nadam se da ćemo nastaviti sa uspješnom saradnjom u budućnosti.
S poštovanjem,
Općina Pale
Share