Danas je održana 36. redovna sjednica Općinskog vijeća Pale FBiH. Na ovoj sjednici donesene su različite Odluke, Zaključci i informacije.

33 sjednica ov Pale Prača

Sjednica je započela jednoglasnim usvajanjem dnevnog reda koji je obuhvatio sedam tačaka. Nakon konstruktivne rasprave i primjedbi na zapisnik, isti je jednoglasno prihvaćen, uz napomenu da će se izvršiti ispravka u dijelu gdje je iznesena primjedba.

Druga tačka dnevnog reda odnosila se na prijedlog Odluke o usvajanju Programa trošenja sredstava za projekt “Poboljšanje socio-ekonomske održivosti lokalnog stanovništva.” Vijećnici su postavili niz pitanja, dali sugestije i zatražili informacije od predstavnika odgovarajuće općinske službe. Načelnik Općine Almin Ćutuk dao je odgovore na postavljena pitanja, zajedno s predstavnicom odgovarajuće općinske službe. Nakon žive diskusije vijećnika, ova tačka dnevnog reda je jednoglasno prihvaćena.

Nastavak sjednice obuhvatio je jednoglasno prihvaćanje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obrazovanju Komisije za odnose sa vjerskim zajednicama, kao i Komisije odlikovanja i priznanja. U Komisije je imenovana vijećnica Emina Suljović.

Vijećnici su također jednoglasno prihvatili Zaključak o usvajanju Nacrta Programa rada Općinskog vijeća Pale FBiH za 2024. godinu.

Pred sam kraj sjednice, vijeće je primilo na znanje Informaciju o planiranim, započetim i realiziranim kapitalnim projektima Općine Pale za 2023. godinu.

Prijedlozi, sugestije, vijećnička pitanja, inicijative i odgovori su bili posljednja tačka dnevnog reda.