JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI ZA PROGRAM RADA OV pale ZA 2024. GODINU

Poštovani,

Općinsko vijeće Pale obavještava sve zainteresovane strane o održavanju Javne rasprave za Program rada Općinskog vijeća Pale za 2024. godinu. Ovom prilikom pozivamo sve vijećnike, klubove vijećnika, načelnika Općine, općinske službe, javna preduzeća, javne ustanove, političke stranke koje su zastupljene u Općinskom vijeću, mjesne zajednice, udruženja građana i sve naše građane da se pridruže.

DATUM I MJESTO ODRŽAVANJA:

Javna rasprava će se održati 07.11.2023. godine, s početkom u 12:00h, u maloj sali za sastanke u Zgradi Općine Pale, smještenoj na adresi Himze Sablje br. 33.

NACRT PROGRAMA RADA:

Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Pale za 2024. godinu je dostupan na web stranici Općine Pale.

DOSTAVA PRIJEDLOGA:

Ukoliko niste u mogućnosti prisustvovati Javnoj raspravi prijedloge, mišljenja i sugestije možete dostaviti na adresu Općine Pale u FBiH, Himze Sablje br. 33, 73290 Prača sa naznakom:

Općinsko vijeće Pale – Javna rasprava za Program rada OV Pale za 2024. godinu

ili putem e-pošte na adresu: ovpraca@gmail.com. Molimo vas da svoje prijedloge dostavite najkasnije do 07.11.2023. godine.

Powered By EmbedPress