01 Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 25. sjednice