01 Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 32. sjednice