01 Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 35. sjednice