03 Zaključak o prihvatanju Nacrta Odluke o izvršenju budžeta općine Pale za 2023. godinu