04 Zaključak o usvajanju izvještaja JU Dom zdravlja Prača za 2021 i plan aktivnosti za 2022