04-1 Izvještaj o radu JU Dom zdravlja Prača za 2022. godinu