05 Zaključak o usvajanju izvještaja JKP Prača za 2022. godinu