07-1 Zaključak o subvencioniranju trpškova odvoza smeća