07 Zaključak o primanju k znanju Informacije JKP PRača