10 Zaključak o prihvatanju građanske inicijative za postavljanje usporivača brzine u naselju Turkovići