11 Zaključak o postavljanju uspoivača brzine[10995]