10 Zaključak o primanju k znanju Informacija Doma zdravlja o stanju zdravstvene zaštite ljudi u proteklom periodu, na području Općine Pale