10 Zaključak o primanju k znanju Informacije o stanju zdravstvene zaštite ljudi u porteklom periodu – Copy