11 – Zaključak o prihvatanju Nacrta Programa rada OV za 2023. godinu