11-1 Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Pale za 2023. godinu