12.ZAKLJUČAK O SUBVENCIONIRANJU TROŠKOVA ODVOZA SMEĆA