14 Zaključak o utvrđivanju upisnog područja OŠ Prača