15 Zaključak po dopisu Službe za geodetske, imovinsko-pravne poslove …