Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu Općinske službe za civilnu zaštitu