Zaključak o primanju k znanju Infomracije o radu OV Pale za 2021 godinu