Obavještenje o odlasku Direktorice Osnovne škole Prača: Naslijeđe Predanosti i Ljubavi

S tugom u srcu, danas donosimo vijest koja nas sve duboko dotiče. Naša cijenjena direktorica, Ajla Subašić, odlazi sa svoje pozicije u Osnovnoj školi Prača. Ova obavijest nije jednostavna, ali je važno prepoznati i odati počast osobi koja je svojom posvećenošću i predanošću ostavila neizbrisiv trag našim osnovcima.

Pravičnost u Odnosu prema Dijeci

Ajla Subašić nije bila samo direktorica škole; ona je bila mentorka, prijateljica i uzor našim učenicima. Njen odnos prema našim osnovcima bio je ispunjen iskrenom ljubavlju i brigom. Slično majčinskoj ljubavi, njen pristup prema djeci oslikavao je osjećaj odgovornosti za njihovu dobrobit. Njeno zalaganje za pravičnost i poštovanje među učenicima stvaralo je okruženje gdje su se svi osjećali prihvaćeno i važno.

Posvećenost Boljoj Budućnosti

Njezin rad nije bio ograničen učionicom. Ajla Subašić je bila zagovornica boljeg obrazovanja za sve naše mlade sugrađane. Njeno neprestano zalaganje za izvrsnost i konstantna potraga za novim metodama učenja činili su je istinskom inovatorkom. Njezina strast prema pružanju najbolje moguće edukacije svakom djetetu odjekivala je među kolegama, roditeljima i naravno, samim učenicima.

Naslijeđe Ljubavi i Dobrobiti

Ajla Subašić nije samo doprinijela obrazovnom sektoru, već je ostavila duboki pečat u srcima svih koji su je imali čast poznavati. Njena posvećenost i marljiv rad postavili su standarde koje će biti teško nadmašiti. Njezina spremnost da uvijek bude tu za djecu i roditelje ne samo da je stvarala pozitivno okruženje, već je to postalo i mjerilo po kojem ćemo vrednovati buduće lidere.

Nasljeđe koje Živi Dalje

Dok se Ajla Subašić priprema za novo poglavlje u svom životu, njen utjecaj ostaje prisutan. Njezina strast prema obrazovanju i nesebično davanje ostat će inspiracija svima koji slijede njen primjer. Bez obzira na daljnje izazove koje će susresti, sigurni smo da će i dalje biti pokretač pozitivnih promjena u društvu.

Zahvalnost i Želje za Budućnost

U ime Općinskog vijeća Pale i Općine Pale, želimo izraziti duboku zahvalnost za sve što je Ajla Subašić učinila za našu školu i našu djecu. Njen trud, predanost i ljubav prema učenju ostavit će neizbrisiv trag. Dok se opraštamo, želimo joj iskreno puno uspjeha u svim budućim nastojanjima.

U svijetu gdje se rijetko susrećemo s pojedincima koji svoju dušu ulože u svoj rad, Ajla Subašić je svijetli primjer prave stručnosti i predanosti. Njezina ostavština će se osjećati generacijama unaprijed, podsjećajući nas da svaki trenutak koji uložimo u dobrobit djece ima neprocjenjivu vrijednost.

biografija

Ajla (Redžo) Subašić je rođena 25. januara 1981. godine u Sarajevu. Stalno je nastanjena u Sarajevu, sa mjestom prebivališta na području Općine Novo Sarajevo. Završila je Osnovnu školu „Šejh Muhamed efendija Hadžijamaković” u Sarajevu. Godine 1999. završila je Učiteljsku školu u Sarajevu. U periodu od 1999. do 2003. godine, kao redovan student, studirala je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, studijsku grupu Pedagogija. Odbranila je diplomski rad pod naslovom “Preopterećenost učenika osnovnih škola nastavnim planom i programom” 2003. godine. Postdiplomski studij pedagogije (predbolonjski sistem studiranja – magisterij nauka) pod nazivom “Razvoj pedagoške djelatnosti u procesu reformiranja škole” upisala je 2009. godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Magistarski rad pod nazivom „Provedba inkluzivnog obrazovanja u osnovnim školama na području Bosansko – podrinjskog kantona“ je uspješno odbranila 18. septembra 2013. godine na Univerzitetu u Sarajevu, čime je stekla naučni stepen magistra pedagoških nauka/znanosti. Prvo radno iskustvo započela je u septembru 2005. godine u Osnovnoj školi „Prača“ u Prači, a gdje je bila zaposlena na poslovima i radnim zadacima pedagoga škole, na neodređeno radno vrijeme. Od septembra 2016. godine do avgusta 2023. godine obnašala je funkciju direktora JU OŠ „Prača“ u Prači. Na osnovu praćenja i vrednovanja njenog rada od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Pedagoškog zavoda Bosansko – podrinjskog kantona njen rad je ocijenjen ocjenom naročito se ističe i stekla je posebna stručna zvanja.

Podstaknuta ambicioznošću, upornošću i željom za novim saznanjima u oblasti struke, sudjelovala je kao predavač na mnogobrojnim seminarima, okruglim stolovima, treninzima i istraživačkim projektima iz oblasti inkluzije, razvojnog planiranja i primjene indeksa inkluzivnosti, Step by Step metodologije, CIVITAS – a, ravnopravnosti spolova, promocije kulture tolerancije u osnovnim školama, osnaživanja mladih kroz profesionalnu orijentaciju i karijerno vođenje itd. Radni i stvaralački opus usmjerava na područje inkluzivnog obrazovanja djece sa teškoćama u razvoju u osnovnim školama na području Bosansko – podrinjskog kantona. Bila je aktivni edukator i predavač na stručnim seminarima za nastavnike i stručne saradnike (primjeri dobre prakse i inovativni pristupi u nastavnom procesu), u organizaciji Pedagoškog zavoda BPK  – a Goražde. U maju 2011. godine objavila je kraći rad pod nazivom „Provedba inkluzivnog obrazovanja u osnovnim školama“ u Zborniku radova „Inkluzija – nedoumice i perspektive“. Za uspješno objavljeni rad dodijeljena joj je nagrada od strane Saveza organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama Federacije Bosne i Hercegovine.                                                                                                                                                            

Realizovala je veliki broj različitih projekata u suradnji sa vladinim i nevladini organizacijama, s ciljem unapređenja odgojno – obrazovnog rada i školske klime. Vrijednost realizovanih projekata u periodu od 2016. do 2023. godine iznosi 334.748,25 KM. Preostala donatorska novčana sredstva u iznosu od 2.532,00 KM direktorica Škole je usmjerila na realizaciju svih narednih maturalnih ekskurzija učenika JU OŠ “Prača” Prača.