Poziv za 33. sjednicu OV Pale

XXXIII (TRIDESET TREĆU) SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PALE 

Za dan 03.07.2023. godine ( PONEDJELJAK) sa početkom u 10:00 sati.

 D N E V N I     R E D

 1. Prijedlog Zaključka o usvajanju Zapisnika sa 32. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Prijedlog Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju spomen obilježja Zelena Ravan,
 3. Prijedlog Rješenja o imenovanju Organizacijskog odbora povodom Dana otpora mjesne zajednice Prača,
 4. Informacija o ostvarenim finansijskim efektima po dodijeljenim koncesijama na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa posebnim osvrtom na Općinu Pale za 2022. godinu,
 5. Informacija o planiranim, započetim i okončanim kapitalnim projektima na području Općine Pale,
 6. Informacija o količini osjećane drvne mase i dodijeljenih sredstava na osnovu eksploatacije šuma sa područja Općine Pale u 2022. godini,
 7. Informacija o stanju i servisiranju mobilne, fiksne mreže i 3g bazne stanice na području Općine Pale,
 8. Informacija Organizacijskog odbora povodom 22. Maja, Dana otpora mjesne zajednice Hrenovica,
 9. Informacija Organizacijskog odbora povodom 28. Maja, Dana smrti Alije Prazine,
 10. Informacija o stanju zdravstvene zaštite ljudi u proteklom periodu na području Općine Pale,
 11. Inicijativa za sanaciju oštećenih puteva na području općine Pale (podnosilac: vijećnik Aljo Sprečo),
 12. Prijedlozi, sugestije, vijećnička pitanja, inicijative i odgovori.

 

PREDSJEDAVAJUĆI

Mr.sc. Senad Mutapčić, dipl. ing. maš.

 

Sjednica Općinskog vijeća će se održati u maloj sali za sastanke (zgrada Općine Pale FBiH, Himze Sablje br.33).

NAPOMENA: Na osnovu člana. 7, stav 1 alineja b), Poslovnika Općinskog vijeća (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 5/22) svaki vijećnik može podnijeti nacrte i prijedloge propisa i akata iz nadležnosti Općinskog vijeća.  Prijedloge akata za predloženi dnevni red možete dostaviti najkasnije jedan (1) dan prije održavanja zakazane sjednice kako bi isti mogli biti proslijeđeni na dalje razmatranje.