35. SJEDNICA OV PALE


Dragi građani Općine Pale,

Obavještavamo vas o dnevnom redu nadolazeće sjednice Općinskog vijeća, koja će se održati u maloj sali za sastanke u zgradi Općine Pale FBiH, na adresi Himze Sablje br. 33. Sjednica će se održati 29.09.2023. godine s početkom u 14:15 sati.

DNEVNI RED SJEDNICE:

 1. Prijedlog Zaključka o usvajanju Zapisnika sa 34. sjednice Općinskog vijeća.
 2. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Pale za period januar-juni 2023. godine.
 3. Odluka o usvajanju Elaborata o procijenjenoj šteti od obilnih padavina – koje su prouzrokovale bujične vode i poplave od 19.08.2023. godine do 28.08.2023. godine.
 4. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima za školsku/akademsku 2022/2023. godinu.
 5. Informacija o realizaciji kapitalnih projekata Općine Pale za 2023. godinu.
 6. Informacije Organizacionih odbora: 6.1. Povodom Dana otpora mjesne zajednice Hrenovica. 6.2. Povodom Dana otpora mjesne zajednice Prača. 6.3. Povodom 21. Avgusta, Dana pogibije Rasima Prljače. 6.4. Povodom 22. Avgusta, Dana pogibije Kemala „Keme“ Hrve.
 7. Informacija o obilježavanju kulturno-sportske manifestacije Pračansko ljeto 2023.
 8. Informacija o radu JU Osnovna škola Prača za 2022./2023. godinu.
 9. Informacija JU Dom zdravlja Prača vezano za inspekcijski nadzor.
 10. Analiza problema vezana za obustavu procesa produženja registracije motornih vozila u PS Prača.
 11. Prijedlozi, sugestije, vijećnička pitanja, inicijative i odgovori.

Predsjedava sjednicom:

Mr. sc. Senad Mutapčić, dipl. ing. maš.

Napomena: Prema Poslovniku Općinskog vijeća (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 5/22), svaki vijećnik ima pravo podnijeti nacrte i prijedloge propisa i akata iz nadležnosti Općinskog vijeća. Prijedloge akata za predloženi dnevni red možete dostaviti najkasnije jedan (1) dan prije održavanja zakazane sjednice kako bi isti mogli biti proslijeđeni na dalje razmatranje.

Powered By EmbedPress